Zamjene za utorak, 19. 10. 2021.

1. i 2. sat: 1.c – ne dolaze

1. i 2. sat: 4.e – ne dolaze

3. sat: 3.d – slobodan sat

3. i 4. sat: 4.a (NN) – slobodan sat

4. sat: 2.a – biologija

4. sat: 2. e – latinski

4. sat: 3.d – matematika

5. sat: 1.d (NN) – slobodan sat

5. sat: 2.a – slobodan sat

5. sat: 2.e – kemija

6. sat: 2.a – engleski

6. sat: 2.c (NP) – idu kući

6. sat: 3.a – idu kući

7. sat: 2.a – idu kući