Ponuda 2/2021

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 24. lipnja 2021., odabralo je ponudu agencija:

a) Speranza

b) Spektar putovanja

Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 29. lipnja 2021. godine u 17,30 sati na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima.