Ponuda 4/2021

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 25. lipnja 2021., odabralo je ponudu agencija:

a) MGG putovanja

b) OBORD d.o.o.

c) Speranza

Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 29. lipnja 2021. godine u 18,00 sati na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima.