Učenički servis

Učenici I. gimnazije mogu raditi preko sljedećih učeničkih servisa:

  1. Učenički servis Tehničke škole Zagreb – Palmotićeva 84
  2. Učenički servis Privatne gimnazije i ekonomske škole Katarina Zrinski – Selska cesta 119