Edukativni materijali za učenike – Putokaz za uspješno savladavanje izazova odrastanja

Članice Stručnog tima Odgojnog savjetovališta Nastavno-kliničkog centra Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta izradile su razne edukativne materijale pod nazivom “Putokaz za uspješno savladavanje izazova odrastanja”

Materijale možete preuzeti u nastavku:

  1. “Kameleon – Prilagođavaš li svoje boje kako bi se uklopio?”
  2.  “Potrebe: Kako ih zadovoljiti i biti u balansu?”
  3.  “Virtualni self – Tko sam ja online?”