Edukativni materijali za roditelje – Putokaz za uspješno savladavanje izazova odrastanja

Članice Stručnog tima Odgojnog savjetovališta Nastavno-kliničkog centra Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta izradile su razne edukativne materijale pod nazivom “Putokaz za uspješno savladavanje izazova odrastanja”

Materijale možete preuzeti u nastavku:

  1. “Kako je biti roditelj adolescenta?”
  2. “Kako razgovarati s djecom o sredstvima ovisnosti?”
  3.  “Možemo li biti ovisni o ponašanju?”
  4. “Kockanje_Za početak, dobro je znati…”
  5. “Prekomjerno korištenje interneta – Kada puno postaje previše?”