Zamjene za srijedu, 4.3.2020.

1. sat i 2. sat: 1.d – ne dolazi 
2. sat: 4.c – filozofija – 216
3. sat: 3.f – povijest – 323
3. sat: 2.c – povijest – 322, a 4.c u 216
4. sat: 3.e – logika – 216
4. sat: 3.d – engleski jezik – 230
5. sat: 3.b – hrvatski jezik – 217
6. sat: 1.d – likovna umjetnost – 213, a 2.d u 216
7. sat: 4.a – engleski jezik – 217
7. sat: 1.d – ide kući