Zamjene za četvrtak, 5.3.2020.

2. sat: 3.f – glazbena umjetnost – 211, a 2.d u 314
3. sat: 3.f – sociologija – 228, a 3.c u 314
5. sat: 3.d -sociologija – 228, a 1.f u 314
6. sat: 3.d – povijest – 323, a 3.a u 314
7. sat: 1.d – likovna umjetnost – 213
7. sat: 2.c – ide kući