Zamjene za četvrtak, 6.2.2020.

1. sat: 3.f – ne dolazi
1. sat: 1.c – matematika – 214
2. sat: 1.e – TZK
2. sat: 4.e – njemački jezik – 317
2. sat: 3.c – matematika – 214
2. sat: 3.f – glazbena umjetnost – 211, a 2.d u 314
3. sat: 3.f – engleski jezik – 314
3. sat: 3.a – geografija – 323
4. sat: 3.e – geografija – 309, a 4.a u 323
4. sat: 2.e – matematika – 214
4. sat: 2.c – SRZ
5. sat: 4.b – matematika – 214
5. sat: 3.d – matematika – 230
5. sat: 2.d – SRZ
7. sat: 1.d – latinski jezik – 230