Zamjene za srijedu, 5.2.2020.

1. i 2. sat: 1.d – ne dolazi
2. sat: 3.a – njemački jezik – 222
4. sat: 1.a – biologija – 309
4. sat: 3.d – engleski jezik – 230
4. sat: 3.a – matematika – 214
4. sat: 2.e – likovna umjetnost – 213, a 4.a u 323
5. sat: 1.c – matematika – 214
6. sat: 4.b – matematika – 214
6. sat: 3.e – TZK
6. sat: 3.c – kemija – 323
7. sat: 3.e – logika – 309
7. sat: 1.c – ide kući
7. sat: 1.a – ide kući