Zamjene za ponedjeljak, 3.2.2020.

1. sat: 3.c – sociologija – 228
3. sat: 4.b – geografija – 310, a 3.a u 214
5. sat: 3.e – geografija – 309, a 4.b u 323
5. sat: 2.e – biologija – 214
6. sat: 1.e – engleski jezik – 323
7. sat: 3.c – biologija – 214