Zamjene za petak, 31.1.2020.

1. sat: 1.e – engleski jezik – 317
1. sat: 4.b – ne dolazi
3. sat: 4.c – engleski jezik – 208
4. sat: 1.c – biologija – 208
4. sat: 4.c – povijest – 322, a 2.c u 209
5. sat: 1.c – kemija – 217
5. sat: 3.d –  engleski jezik – 208
5. sat: 2.d – matematika – 323
6. sat: 4.b – hrvatski jezik – 208
6. sat: 2.e – biologija – 209
6. sat: 1.e – geografija – 310, a 4.c u 323
7. sat: 3.c – njemački jezik – 323
7. sat: 1.d – idu kući
7. sat: 4.b – idu kući