Projekt “Čuvajmo naše srce” u I. gimnaziji

U okviru Preventivnih strategija I. gimnazije, u ponedjeljak 20. siječnja 2020., održana je zanimljiva dvosatna radionica za učenike i učenice trećih razreda u okviru izborne nastave iz biologije. Radionica je dio preventivno- edukativnoga projekta Studentske sekcije za kardiologiju Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu “Čuvajmo naše srce”. Radionicu  su vodili bivša učenica I. gimnazije i uspješna studentica 5. godine studija medicine i voditeljice Studentske sekcije za kardiologiju Barbara Rubinić i njezin kolega, student medicine Tomislav Piršljin. Naši učenici  imali su priliku unaprijediti, a kasnije kroz Kahoot kviz i provjeriti svoje znanje o građi i funkciji srca, najčešćim bolestima  te važnosti zdrave prehrane, svakodnevnog kretanja i nepušenja za zdravlje srca.  Prema procjeni učenika, najzanimljiviji dio radionice bilo je aktivno sudjelovanje učenika u postupku sekcije organa srce.

 

                               

Projekt Studenske sekcije za kardiologiju Medicinskoga fakulteta  “Čuvajmo naše srce” u I. gimnaziji