Zamjene za četvrtak, 23.1.2020.

1. sat: 4.a – ne dolazi
2. sat: 3.a – biologija – 230
3. sat: 2.d – latinski jezik – 230
3. sat: 4.a – filozofija – 228
4. sat: 2.d – vjeronauk- 222
6. sat: 3.d – matematika – 222
7. sat: 3.c – glazbena umjetnost – 211