Zamjene za utorak, 14.1.2020.

5. sat: 3.f – engleski jezik – 228
6. sat: 1.e – njemački jezik- 216
6. sat: 4.e – geografija – 310, 2.d u 228
7. sat: 1.c – ide kući
7. sat: 3.c – ide kući