Zamjene za srijedu, 18.12. 2019.

1. sat: 1.b – ne dolazi
1. sat: 3.a – ne dolazi
2. sat: 3.b – logika – 230
2. sat: 4.c – hrvatski jezik – 228
3. sat: 4.a – biologija – 228
4. sat: 3.f – geografija – 309, a 2.e u 214
4. sat: 2.b – latinski jezik – 230
5. sat: 3.c – hrvatski jezik – 209
5. sat: 3.f – TZK
6. sat: 2.e – hrvatski jezik – 209
6. sat: 1.f – informatika – informatička učionica
6. sat: 4.d – ide kući
7. sat: 2.d – ide kući
7. sat: 4.c – ide kući