Zamjene za četvrtak, 19.12. 2019.

1. sat: 1.f – ne dolazi
2. sat: 3.b – biologija – 310
3. sat: 4.e – geografija – 310, 2.a – 2. i 3. sat u 318
4. sat: 4.e – kemija – 318