Predstavljanje ponuda – ponuda 13/2019.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 9. prosinca 2019., odabralo je ponudu agencija:

a) Alga travel

b) Spektar

Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 18. prosinca 2019. godine u 17,00 sati u kino dvorani na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima.