Zamjene za četvrtak, 12.12. 2019.

1. sat: 4.b/4.c – njemački jezik (prof. Math) – ne dolaze
2. sat: 2.e – biologija- 312
3. sat: 2.e – matematika- 312
6. sat: 2.d – kemija – 312
7. sat: 2.b – matematika – 312