Zamjene za petak, 6.12.

1. sat: 2.e – ne dolazi
1. sat: 3.e – ne dolazi
2. sat: 2.c – ne dolazi
3. sat: 4.e – engleski jezik – 312
4. sat: 1.f – matematika – 221
4. sat: 4.a – povijest – 322, a 2.c u 309
5. sat: 4.e – TZK
5. sat: 2.c – matematika – 222
5. sat: 4.a – politika i gospodarstvo – 309
7. sat: 3.a – (ipak) ide kući!