Zamjene za četvrtak, 5.12.

2. sat: 2.b – biologija – 310, a 2.a 2. i 3. sat u 221
3. sat: 1.b – geografija – 310
3. sat: 2.e – engleski jezik – 312
3. sat: 3.e – geografija – 309, a 4.d u 222
4. sat: 4.a – geografija – 230
4. sat: 3.f – fizika – 217, umjesto 7. sat
5. sat: 2.d – povijest- 323, a 3.e u 312
5. sat: 4.e – politika i gospodarstvo – 222
5. sat: 4.b – likovna umjetnost – 213, a 4.a u 230
6. sat: 2.d – latinski jezik – 312
7. sat: 1.c – ide kući
7. sat: 2.b – ide kući