Zamjene za petak, 8.11.

1. i 2. sat: 3.a – ne dolazi
1. sat : 4.b – ne dolazi
3. sat: 1.b – engleski jezik – 211, umjesto 1. sat
4. sat: 2.b -fizika – 230, umjesto 1. sat
4. sat: 2.e – biologija – 217
5. sat: 3.a – engleski jezik – 315
5. sat: 1.c – kemija – 217, umjesto 7. sat
6. sat: 1.a – ide kući