Zamjene za četvrtak, 7.11.

1. sat: 4.d (njemački jezik – prof. Jukić) – ne dolazi

2. sat: 1.d – (njemački jezik – prof. Jukić) – ne dolazi

5. sat: 2.e – TZK

6. sat: 3.a – biologija – 214

7. sat: 1.f – ide kući

7. sat: 4.b – ide kući