Zamjene za srijedu, 30.10.

1., 2. i 3. sat: 1.e – ne dolazi

4.sat: 3.e – engleski jezik – 314

5.sat: 1.e – geografija – 310, a 1.b u 314

6.sat: 1.e – engleski jezik – 314

6.sat: 1.d – informatika – informatička učionica

7. sat: 2.a – SRZ (tematsko predavanje) – kino dvorana – umjesto SRZ-a u utorak

7. sat: 2.b – SRZ (tematsko predavanje) – kino dvorana – umjesto TZK-a

7. sat: 4.a – ide kući