Predstavljanje ponuda – ponuda 8/2019.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 28. listopada 2019., odabralo je ponude sljedećih agencija:

a) Marbis tours

b) Spektar

c) A.N.A.B.A.R.

Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 4. studenoga 2019. godine u 17,30 sati u kino dvorani na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima.