Zamjene za srijedu, 18.9.

1. sat: 1.b – ne dolazi

1. sat: 2.e – ne dolazi

1. sat: 3.f – ne dolazi

1. sat: 4.a – ne dolazi

2. sat: 4.b – hrvatski jezik – 213

2. sat: 4.d – filozofija – 209

3. sat: 2.a – fizika – 320

3. sat: 2.e – fizika – 222

3. sat: 4.e – hrvatski jezik – 230, umjesto 1. sat

4. sat: 1.e – informatika – inf.

4. sat: 2.b – matematika – 230

4. sat: 3.d – kemija – 213

4. sat: 4.c – TZK

5. sat: 4.e – geografija – 310, a 1.b u 322

6. sat: 1.f – povijest – 318

6. sat: 3.d – dio razreda koji nema napredni njemački jezik (prof. Joler) idu kući

7. sat: 2.c – ide kući

7. sat: 3.a – ide kući

7. sat: 4.c – ide kući