Zamjene za utorak, 17.9.

5. sat: 1.c – likovna umjetnost – 213, a 4.a u 222

6. sat: 3.f –geografija – 309, a 1.c u 213

7. sat: 4.e – ide kući