Podnošenje prigovora na rezultate državne mature 2018./2019.

Prigovore na rezultate državne mature učenici mogu podnijeti u petak 12.7.2019. u vremenu od 9-12 sati u kabinetu 316 na 2. katu. 

Prigovori se podnose vlastoručnim ispunjavanjem obrasca koji će učenici dobiti od školskog koordinatora (prof. Matha) u kojem će ukratko opisati prigovor.

Sam tekst prigovora svakako  se treba dostaviti i u elektronskom obliku (word – doc. ili docx. format), može se donijeti na usb-u ili poslati na mail koordinatora u petak za vrijeme podnošenja prigovora  kako bi se ubrzao unos prigovora i njegovo rješavanje.