Upisi – informacije o zaprimanju upisnica i ostalih potrebnih dokumenata potrebnih za upis

Zaprimanje upisnica za učenike koji se upisuju u 1. razred I. gimnazije predviđeno je u sljedećim terminima:

15. 7. 2019. (ponedjeljak) od 12 h do 18 h i

16. 7. 2019. (utorak) od 8 h do 15 h

 

Dokumentacija koju je potrebno donijeti na upise je:

  1. Upisnica (potpuno popunjena i potpisana od strane djeteta i roditelja/skrbnika ispisana iz sustava NISpuSŠ)
  2. Original svjedodžba osmog razreda osnovne škole
  3. Odgovarajući dokumenti na temelju kojih je učenik stekao pravo na direktni upis ili dodatne bodove (zdravstvene teškoće, teškoće u razvoju, otežani uvjeti – dugotrajna bolest roditelja, samohrani roditelji, preminuli roditelj, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, pripadnik romske nacionalne manjine).