Obavijest o promjeni učionica za utorak (11.6.) – održavanje državne mature

1. sat: 3.c – 310
1. sat: 1.c/1.e (etika prof. Paštar) – 208
2. sat: 2.e – 310
2. sat: 3.d – 208
3. sat: 2.f – 310
3. sat: 3.c/3.d (francuski jezik-prof. Rebrović – 213
4. sat: 2.a – 310
4. sat: 3.c – 209
5. sat: 3.a – 214
5. sat: 3.d – 209
5. sat: 2.b/2.f (francuski jezik-prof. Rebrović) – 211
6. sat: 3.d – 214
6. sat: 1.a/1.b (francuski jezik-prof. Rebrović) – 216
6. i 7. sat: izborna engleski jezik (prof. Opatić) – 213
7. sat: 3.a (francuski jezik-prof. Rebrović) – 216