IZBORNA NASTAVA U ŠK. GOD. 2019./2020.

NAČIN PRIJAVE IZBORNIH PREDMETA:

Učenici između ponuđenih predmeta trebaju napraviti rang-listu tri najpoželjnija te popuniti Obrazac 1 koji možete preuzeti ovdje.

Popunjeni Obrazac 1 učenici trebaju poslati na mail adresu: izborni.prva@gmail.com počevši od 10. lipnja 2019. od 18 sati! Ranije prijave neće se uvažavati.

Učenici također trebaju popuniti Obrazac 2 koji se može preuzeti ovdje. Popunjeni obrazac treba donijeti u referadu do 28. lipnja 2019..