Predstavljanje ponuda – ponuda 6/2019.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 6. lipnja 2019., odabralo je ponude sljedećih agencija:

a) Punim jedrima

b) BTRAVEL

c) Marbis d.o.o.

Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 12. lipnja 2019. godine u 18 sati u učionici 322 na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima.