Zamjene za srijedu, 22.5.

3.sat: 1.b – fizika/informatika – 318/inf.

3.sat: 3.b – engleski jezik – 208, umjesto 1. sat

5.sat: 2.d – engleski jezik – 318

6. sat: 3.a – oni koji pohađaju vjeronauk idu kući

7. sat: 2.c – ide kući

7.sat: 3.e – kemija – 211