Predstavljanje ponuda – ponuda 5/2019.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 26. ožujka 2019., odabralo je ponude sljedećih agencija:

a) Punim jedrima

b) BTRAVEL

Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 28. ožujka 2019. godine u 18 sati u učionici 322 na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima.