Zamjene za srijedu, 27.3.2019.

1. i 2. sat: 2.b – ne dolazi
1. sat: 1.a – ne dolazi
2.sat: 2.d – fizika  – 214
3.sat: 2.c – engleski jezik – 323, umjesto 1. sat
4.sat: 2.a – matematika  – 318
6.sat: 2.f – matematika  – 323
7.sat: 2.e – ide kući