Predstavljanje ponuda – ponuda 4/2019.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 12. ožuljka 2019., odabralo je ponude sljedećih agencija:

a) Punim jedrima

b) BTRAVEL

c) ALGA

Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 18. ožujka 2019. godine u 19 sati u učionici 312 na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima.