Zamjene za srijedu, 13.3.2019.

4.sat: 2.d– biologija-320

5.sat: 1.e– povijest-322, a 3.e ide u 314

5.sat: 2.f– biologija-320, umjesto 7. sat

6.sat: 3.a – matematika – 314

7.sat: 1.b – ide kući

7.sat: 1.a – ide kući