Zamjene za petak, 8.3.2019.

Zamjene za petak, 8.3.2019.

1.sat: 4.c – ne dolazi

1.sat: 2.f – ne dolazi

2.sat: 1.c – matematika– 320

3.sat: 2.e – SRZ– 320, umjesto 1. sat

4.sat: 1.b – geografija– 310, umjesto 7. sat, a 2.b u 320

5.sat: 2.c – njemački jezik – 317, umjesto 1. sat

5.sat: 3.e – engleski jezik – 322

6.sat: 1.a – ide kući

7.sat: 3.d – ide kući