Zamjene za srijedu, 27.2.2019.

Zamjene za utorak, 26.2.2019.

2. sat: 1.a – fizika – 217

3. sat: 2.b – informatika (svi) – inf.

4. sat: 1.b – informatika (svi) – inf.

4. sat: 3.d – hrvatski jezik – 314

5. sat: 4.d – likovna umjetnost – 213

5. sat: 4.e – filozofija – 228 (promjena učionice)

6. sat: 4.e – SRZ – 213, umjesto 7. sat

6. sat: 4.b – filozofija – 228 (promjena učionice)

6. sat: 3.d – ide kući

7. sat: 2.d – SRZ – 228 (promjena učionice)

7. sat: 2.c – ide kući

7. sat: 2.b – ide kući