Poništenje javnog natječaja za stručnog suradnika psihologa/inju

I. gimnazija Zagreb poništava natječaj za popunu radnog mjesta stručnog suradnika psihologa/inje

 

 Temeljem članka  56. Statuta I. gimnazije, ravnateljica donosi odluku o

 

 PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

 

za popunu radnog mjesta stručnog suradnika psihologa/inje– 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

 

Poništava se javni natječaj za prijam u službu na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto stručnog suradnika psihologa/inje, 1 izvršitelj/ica, objavljen dana  19. veljače 2019. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranicama I. gimnazije.

Ova odluka će se objaviti na službenim Internet  stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i I. gimnazije.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.