Zamjene za utorak, 19.2.2019.

Zamjene za utorak, 19.2.2019.

1. sat: 4.a – ne dolazi

3. sat: 3.e – matematika – 320

4. sat: 1.b – likovna umjetnost – 213, a 1.e (prof. Math) u 318

5. sat: 4.a – tjelesni

6. sat: izborna engleski jezik za 2. razred  (prof. Opatić) – idu kući

6. sat: 4.c (dio razreda – vjeronauk) – ide kući

6. sat: 1.a – ide kući

7. sat: 3.d – ide kući