Zamjene za ponedjeljak, 18.2.2019.

Zamjene za ponedjeljak, 18.2.2019.

1. sat: 3.d – ne dolazi

2. sat: 2.c – radionica – 214

2. sat: 2.e – dio razreda koji ima njemački j. – idu u projektnu učionicu

4. sat: 4.e – kemija – 314