Predstavljanje ponuda – ponuda 1/2019.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave, održano dana 8. veljače 2019., odabralo je ponude sljedećih agencija:

  1. a) BTRAVEL
  2. b) ALGA travel

 

Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 14. veljače 2019. godine u 17. 30 sati na roditeljskom sastanku predstave svoje ponude roditeljima.