Plasman na županijsko natjecanje iz matematike

Na županijsko natjecanje iz matematike plasirali su se sljedeći učenici: A razina – Vida Fiolić   (1. b), B razina – Riton Šabani (1. e), Martin Ujević (1. a), Andrea Krivokapić (2. d), Lucija Topolko (2. e), Ivan Vukojević (2. c) i Marija Balenović  (4. e). Čestitamo učenicima i njihovim mentoricama profesoricama Kus, Sruk, Šašić-Smojver i Delić!