Zamjene za petak, 25.1.2019.

Zamjene za petak, 25.1.2019.:

1.a ne dolazi na 1. i 2. sat

1.c ne dolazi na 1. sat, a hrvatski jezik ima 5. sat u 314

2.a ne dolazi na 1. sat, a biologiju ima 4. sat u 209

2.f ne dolazi na 1. sat, a latinski jezik ima 6. sat u 211

3.e ne dolazi na 1. sat, a matematiku ima 5. sat u 322

2. sat: 2.e – TZK

3. sat: 1.d – biologija – 216

3. sat: 2.a – fizika – 211

3. sat: 2.c – engleski jezik – 222; 1.c ide u 209

4. sat: 3.a – fizika – 211

4. sat: 4.e – hrvatski jezik – 314; 4.d ide u 216

5. sat: 2.e ide u 221

5. sat: 3.d – logika – 211

5. sat: 4.a – engleski jezik – 208

6. sat: 1.a – ide kući

6. sat: 1.d ide kući

6. sat: izborna matematika (koju vodi profesorica Smojver) ide kući

7. sat: 2.d – ide kući

7. sat: 3.d – ide kući