Zamjene za četvrtak, 24. 1. 2019.

Zamjene za četvrtak, 24. 1. 2019.

1. sat: 1.c – ne dolazi

1. sat: 1.d – ne dolazi

1. sat: 1.e – ne dolazi

2. sat: 4.b – geografija – 310, a 1.d u 323

2. sat: 2.e – latinski jezik – 216

2. sat: 3.b – sociologija– 228

3. sat: 3.c –TZK

3. sat: 4.e – biologija– 323

4. sat: 4.b – matematika– 211

4. sat: 4.c – matematika– 221

5. sat: 4.c – fizika– 209, a 3.e u 211

5. sat: 1.d – hrvatski jezik– 323

6. sat: 2.a – engleski jezik– 323

7. sat: 4.a – ide kući

7. sat: 2.c – ide kući

7. sat: 3.b – ide kući