Zamjene za srijedu 31.10.2018.

Zamjene za srijedu 31.10.2018.

1.sat: 2.a – ne dolaze

2.sat: 2.e – geografija – 209

3.sat: 4.e – povijest – 323

3.sat: 1.e – informatika

3.sat: 2.c – latinski – 228

4.sat: 1.e – hrvatski – 314

4.sat: 4.c – hrvatski – 314

5.sat: 3.e – povijest – 322

6.sat: 2.c – biologija – 222

7.sat: 1.d – idu kući

7. sat: 2.f – idu kući

7.sat: 2.b – idu kući