Zamjene za četvrtak 18.10.2018.

Zamjene za četvrtak 18.10.2018.

4.sat: 2.d – matematika – 323

5.sat: 4.a – biologija – 222

7.sat: 1.d – idu kući

7.sat: 4.d – idu kući