Zamjene za petak 19.10.2018.

Zamjene za petak 19.10.2018.

1.sat: 4.b – ne dolaze

1.sat: 4.c – FP – ne dolaze

2.sat: 4.e – fizika – 216

6.sat: 4.r – izborna FIL – idu kući