Zamjene za petak 5.10.2018.

Zamjene za petak 5.10.2018.

1.sat: 2.c – ne dolaze

1.sat: 2.f – ne dolaze

3.sat: 1.c – matematika – 216

3.sat: 2.e – engleski – 320

3.sat: 3.c – fizika – 221

4.sat: 2.f – engleski – 221

4.sat: 4.c – hrvatski – 222

5.sat: 2.c – hrvatski – 317

5.sat: 4.b – njemački – 222

6. sat: 3.b – idu kući

6.sat: 4.r – (BIO) – idu kući

7. sat: 1.c – idu kući